Aktivnosti Leptirića u ožujku

Mjesec ožujak započinje veoma veselo. Povodom maškara održala se fašnička povorka. Zamaskirani u boje Leptirići su sa ostalim prijateljima iz vrtića prošetali Mačem te plesom i pjesmom obilježili maškare.

U posjet Leptirićima dolazi mama M. R. K. te zajedno uživanju u čitanju slikovnice Zeko i boje. Osim toga djeca uživaju i u aktivnosti miješanja boja.

Ovaj mjesec Leptirići su sudjelovali i u izložbi dječjih radova na temu Sigurno u prometu koju je organizirala Policijska postaja Zlatar Bistrica.

Dio mjeseca Leptirići su obilježavali dan očeva. Osim plakata o tati djeca su tate razveselila i s čestitkama.

Proljeće je unijelo puno radosti i smijeha u skupinu. Djeca su se upoznavala sa karakteristikama proljeća i proljetnicama te raznima likovnim materijalima (krep papir, tempera).

Krajem mjeseca Leptirići obilježavaju dan dentalnog zdravlja te im u posjet dolazi stomatolog. Kroz radionicu djeca su svoje dosadašnje znanje obogatila i proširila.

Scroll to Top