Djelatnici Dječjeg vrtića Mačići Mače

ODGOJNO-OBRAZOVNI POSLOVI

Poslovi vođenja dječjeg vrtića

ravnateljica jelena tuškan.
Jelena Tuškan - ravnateljica

OBRAZOVANJE

2003. Položen stručni ispit za zvanje odgojitelj predškolske djece

1996.-2001. Učiteljska akademija Zagreb

1992.-1996. Opća gimnazija Zlatar

DODATNO OBRAZOVANJE

  • Centar za poticanje darovitosti djeteta “Bistrić” Zagreb – osposobljavanje za neposredni odgojno-obrazovni rad s potencijalno darovitom djecom
  • Stručno-razvojni centar “Rana stimulacija osjetila-senzorna integracIja” u DV Gajnice kroz 7 modula
  • Edukacija Mensa NTC sustav učenja – poticanje prirodnog učenja i razvijanje funkcionalnog znanja
  • Ethno-voditeljica folklornih plesova i drugi

RADNO ISKUSTVO

  • voditeljica predškole (OŠ Mače i OŠ Mihovljan)
  • 15 godina u poslovima odgojitelja predškolske djece
  • 4 godine u poslovima ravnatelja predškolske ustanove
  • voditeljica radionice s potencijalno darovitom djecom predškolske dobi

PROFESIONALNI CILJ

Daljnja edukacija i usavršavanje, podizanje stručne razine rada i stručnih kompetencija. Stalno propitivanje vlastite prakse i prakse ustanove, analiziranje i promišljanje o metodama i postupcima rada. Planiranje novih strategija za unapređivanje rada. Stvaranje optimalnog i kreativnog vrtića za dobrobit djeteta i roditelja, odgojno-obrazovnih djelatnika vrtića i svih zaposlenika u vrtiću.

Stručno-razvojni poslovi i poslovi ranog i predškolskog odgoja

ODGOJITELJICE
logo mačići.
Iva Culi i Tatjana Bobinec
logo mačići.
Sara Martinić i Martina Eršek
logo mačići.
Senada Grubišić i Marina Klarić

VODITELJICA PREDŠKOLE

logo mačići.
Brigita Adanić

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

logo mačići.
Sanja Jagarčec

POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI

kuhar robert kuharić.
Robert Kuharić - kuhar : : Pravilna je prehrana važna u svakoj životnoj dobi, a da bi to uspjeli za naš Dječji vrtić Mačići kuha kuhar Robi.
spremačica ivana i domar berislav.
Ivana Horvat - spremačica i Berislav Bartolek - domar/spremač : : Čistoća i urednost zadatak je naš da bi bio što ljepši boravak vaš. Popravak igračaka nama je važan kako bi postao veseo i snažan. Sigurnost djece na prvom je mjestu kad odrastu shvatit će tu gestu. Smijeh i igra naše su želje kako bi se ispunilo vaše veselje. Šaroliko cvijeće i zelena trava, za ljepši vrtić, brinu se Bero i Ivana.

PRAVNI, ADMINISTRATIVNI I RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKI POSLOVI

logo mačići.
 Antonija Furda Mikulčić - tajnica
Scroll to Top