Informacije o Dječjem vrtiću Mačići

Dječji vrtić Mačići je ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi sa sjedištem u Maču, Mače 84 E, koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu. Osnivač vrtića je Općina Mače sa sjedištem u Maču, Mače 30.

Ustanova Dječji vrtić Mačići osnovana je Odlukom o osnivanju Dječjeg vrtića Mačići koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Mače na svojoj sjednici 28.01.2021. godine. Na navedenu odluku Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je Rješenje kojim se ocjenjuje da je Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Mačići sukladna sa zakonom. Dječji vrtić Mačići počeo je s radom u mjesecu rujnu 2021./2022. pedagoške godine te od tad provodi redoviti desetosatni program za koji je dobivena Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U vrtiću su djeca raspoređena u tri skupine i to:

  • jednu jasličku skupinu pod nazivom “PČELICE”
  • jednu mješovitu mlađu vrtićku skupinu pod nazivom “LEPTIRIĆI”
  • jednu mješovitu stariju vrtićku skupinu pod nazivom “ŽABICE”

Oslikani zidovi Dječjeg vrtića Mačići rad su načelnice Općine Mače Mladenke Mikulec Šimunec.

Vrtić je opremljen u okviru EU projekta, a vrijednu opremu vrtiću je doniralo Društvo naša djeca Mače prijavom na natječaj s projektom pod nazivom DND MAČE za Mačiće. Sredstva je osigurala i Općina Mače kao osnivač čime je vrtić dobio vrijednu didaktičku opremu za početak rada.

Scroll to Top