Kontakt podaci

NAZIV

Dječji vrtić Mačići

SJEDIŠTE/ADRESA

MAČE 84 E, 49251 Mače

BROJ TELEFONA

049/249-087

OIB

89952306150

ŽIRO RAČUN

HR8623600001102939650

Scroll to Top