Projekt izgradnje

IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Program ruralnog razvoja 2014. – 2020., Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Izgradnja dječjeg vrtića Mače

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020
Udio sufinanciranja:
85% EU, 15% HR

  

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Naziv projekta: Izgradnja dječjeg vrtića Mače

Kratki opis projekta:
Projekt se odnosi na izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Općini Mače
Aktivnosti koje će se provesti ovim projektom  mogu se segmentirati na:

  1. Aktivnosti upravljanja projektom (javna nabava, financijsko upravljanje projektom, administrativne aktivnosti sukladne
    zahtjevu kontrolnog tijela ),
  2. Aktivnosti vezane uz izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u naselju Mače, te stručni nadzor nad projektom
  3. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti

Ciljevi projekta: Projekt doprinosi ostvarivanju ciljeva navedenih u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i to pod: „Potreba 25“, Razvoj temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 6B) Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima. Ulaganjem u izgradnju Dječjeg vrtića Mače razvija se društvena infrastruktura i na taj način stvaraju se preduvjeti za dobru kvalitetu života u ruralnom području te se istovremeno nudi atraktivan ambijent za mlade obitelji čime se doprinosi zaustavljanju depopulacije i osigurava dugoročna održivost ruralnih područja.

Rezultati projekta :

Projektom će se izgraditi Dječji vrtić kapaciteta 50 djece, u 2 vrtićke skupine i jedna mješovita jaslička skupina. Jedna prostorija vrtića predviđena je za Udrugu „Društvo naša djeca“ (koja u općini Mače djeluje od 2000. godine), obzirom da Udruga nema adekvatno rješenje za smještaj. Građevina će biti prizemna s pripadajućim, prostorijama koje će se organizirati sukladno primjeni Državnog pedagoškog standarda Predškolskog odgoja i obrazovanja te Odredbama Prostornog plana Općine Mače a koje su neophodne za normalno funkcioniranje vrtića. Stanovnicima općine Mače omogućit će se korištenje djelatnosti predškolskog odgoja što uključuje redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, preventivne zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske i jasličke dobi provođenjem cjelodnevnog programa usmjerenog k razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta.

Ukupna vrijednost projekta:
10.595.261,88 HRK
Iznos potpore:
7.090.928,25 HRK
Udio u sufinanciranom dijelu:
85% Europska unija, 15% Republika Hrvatska
Razdoblje provedbe projekta:
21.12.2018. – 10.01.2023.
Kontakt osoba za više informacija:
Kristina Črček, dipl.oec., mob. 095 357 88 28, e-mail: consulting.project.plus@gmail.com

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Scroll to Top