Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene

Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene/samoizolacije s osvrtom na osobe koje su preboljele COVID-19 ili su cijepljene 

Sažetak izmjena u odnosu na prethodnu verziju: 

  • Karantena je skraćena na sedam dana svim bliskim kontaktima, a ne samo osobama koje su cijepljene i preboljele COVID-19. Izuzeci od podvrgavanja karanteni ostaju jednaki kao u prethodnoj verziji. 
  • Omogućen je prekid izolacije za asimptomatske zaražene osobe nakon najmanje pet dana ako su najranije peti dan negativne u brzom antigenskom testu (BAT), kao i za bolesnike s blagom i umjerenom kliničkom slikom nakon najmanje pet dana, ako su najranije peti dan negativni u brzom antigenskom testu (BAT) te bez povišene temperature najmanje 24 sata i značajno ublaženim simptomima (bez BAT testiranja, izolacija traje deset dana za osobe koje nisu cijepljene i nisu ranije preboljele COVID-19, a za cijepljene i koji su preboljeli COVID-19 traje sedam dana bez testiranja). 
  • Za prekid izolacije bez testiranja, bolesnik mora biti afebrilan najmanje 24 sata (ranije je bilo najmanje tri dana) 
Preuzmi:
Scroll to Top