Razvojna piramida

Starija vrtićka skupina Žabice u suradnji sa srednjom vrtićkom skupinom Leptirići i njihovim odgojiteljicama prijavili su se na natječaj KoHo pedagogija za izradu razvojne piramide. Razvojna piramida je grafički prikaz okruženja poticajnog za razvoj dječjeg mozga koji je dio edukacije Dječji mozak i rani razvoj u sklopu koje je i nastao.

Scroll to Top