Prehrana

CILJ PRAVILNE PREHRANE

 • razvijanje zdravih/pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi
 • promicanje pravilne prehrane
 • unapređenje kvalitete prehrane s ciljem održavanja dobrog zdravlja i sprečavanja bolesti uzročno povezanih s načinom prehrane
 • usvajanje zdravih stilova življenja, pozitivnih stavova o očuvanju i unaprjeđenju osobnog zdravlja i zdravlja nacije

KAKO POMOĆI DJETETU KOJE NE PRIHVAĆA NOVE NAMIRNICE U PREHRANI

 • hrana djetetu ne smije biti ni nagrada ni kazna
 • odrasla osoba (roditelj i odgojitelj) treba biti pozitivan primjer/model djetetu
 • jesti zajedno s djetetom za stolom kada god je to moguće
 • jesti istu vrstu hrane
 • prije uvođenja svake nove namirnice ili jela razgovarati s djetetom o namirnici (razgovor i objašnjenja primjerena njegovoj dobi) i objasniti mu zašto je važno baš to što mu nudimo jesti
 • nove namirnice uvoditi postupno, jednu po jednu, u malim količinama
 • omogućiti djetetu pravo na izbor jela, npr. dvostruki doručak
 • ručak i užinu planirati tako da uz nove namirnice uvijek ima i poznatih
 • preporuka je da dijete treba biti gladno prije “novog” obroka
 • pozitivno djeluje prije jela i šetnja na svježem zraku
 • ne davati djetetu prije obroka grickalice
 • djetetu dati da samo stavi u tanjur količinu hrane koju želi pojesti
 • voditi brigu o estetskom izgledu hrane, jela, stola i o atmosferi za blagovanje
 • hrana mora biti ugodna oku i nepcu (izgled – miris – okus)
 • povesti dijete u kupnju kako bi samo odabralo ono što bi željelo jesti
 • ponekad djetetu treba dopustiti da samo odabere hranu koju želi
 • dozvoliti mu i uključiti ga u pripremu jela i stola
 • ne požurivati ga za vrijeme jela
 • novo jelo/namirnicu ponavljati više puta (čak osam do deset puta, pa i više), da bi ju dijete prihvatilo
 • ako dijete sjedi za stolom i ne jede, ne davati mu drugo jelo do sljedećeg obroka
 • ne hraniti dijete dok gleda TV, dok je u šetnji i u kolicima

Uspjeh ćemo najbolje postići da dijete uključimo u aktivnost/pripremu, radionicu… Ako dijete jede količinski malo i samo određenu vrstu hrane (“izbirljivo” je) i ne napreduje na težini, treba konzultirati i uključiti liječnika.

PRIPREMA HRANE

Pripremi hrane treba posvetiti posebnu pozornost. Hrana se priprema raznovrsnim postupcima mehaničke i toplinske obrade, a sam način pripreme mora spriječiti gubitak bioaktivnih i hranjivih tvari. Povrće i voće pretjeranom termičkom obradom gube vitamine i hranjive tvari, stoga ih treba nuditi i konzumirati sirovo (npr. svježe voće, salate). Preporučuje se hranu kuhati na pari ili peći u tzv. “parno-konvekcijskoj” pećnici te umjesto soli koristiti začinsko bilje. Hrani koja se termički obrađuje (kuha, pirja i peče) preporučuje se dodati tek mala količina masti ili ulja. Ne preporučuju se postupci toplinske obrade na visokim temperaturama zbog mogućnosti izazivanja štetnih spojeva. Sva jela treba ponuditi odmah nakon pripreme kako bi se izbjegao daljnji gubitak hranjivih tvari.

Scroll to Top