Pravo na pristup informacijama

Podaci o tijelu javne vlasti i službeniku za informiranje

OIB

89952306150

NAZIV TIJELA JAVNE VLASTI

Dječji vrtić Mačići

ADRESA I POŠTANSKI BROJ

MAČE 84 E, 49251 Mače

SJEDIŠTE 

Općina Mače

BROJ TELEFONA

049 249 087

E-MAIL TIJELA JAVNE VLASTI

info@djecjivrticmacici.hr

INTERNETSKA STRANICA TIJELA JAVNE VLASTI

https://djecjivrticmacici.hr/

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Antonija Furda Mikulčić

BROJ TELEFONA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

049 249 087

E-MAIL SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

info@djecjivrticmacici.hr

Obrasci za preuzimanje:

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13, 85/15 i 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštivanja i suradnje te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Dječjem vrtiću Mačići
  • pisanim putem na adresu: Dječji vrtić Mačići, Mače 84 e, 49251 Mače
  • putem elektroničke pošte: info@djecjivrticmacici.hr

Dječji vrtić Mačići ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI

Upitnik za samoprocjenu

Scroll to Top