Upravno vijeće

Dječjim vrtićem Mačići upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova: predsjednika i četiri člana. Tri člana Upravnog vijeća imenuje osnivač, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a jednog člana bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.

Članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mačići

  1. Tajana Sedak Benčić – predsjednica, imenovana od strane osnivača
  2. Dragica Čehulić – članica, imenovana od strane osnivača
  3. Sanja Belužić – članica, imenovana od strane osnivača
  4. Marina Rod Kralj – članica, imenovana od strane roditelja
  5. Senada Grubišić – članica, imenovana od strane odgojitelja
Scroll to Top