Javni poziv za upis djece u Dječji vrtić Mačići

Upisi u Dječji vrtić Mačići vršit će se za djecu od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) u redoviti (desetosatni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima koji će se provoditi u:

  • 1 jasličkoj skupini za djecu u dobi od navršene 1 godine do navršene 3 godine
  • 2 vrtićke skupine za djecu od navršene 3 godine do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu.
Scroll to Top